bewerken van een foto

Na het maken van een foto begint het eigenlijke werk pas: het selecteren en bewerken. De laatste tijd gebruik ik hiervoor Adobe Lightroom.
Neem bijvoorbeeld onderstaande foto, gemaakt tijdens het middeleeuws festijn in kasteel Doornenburg. Er mankeert nogal wat aan: er staan veel onderwerpen in beeld die de aandacht afleiden, de foto heeft een groene kleurzweem en is te donker.

Eerst maar eens een beelduitsnede maken, waarbij zoveel mogelijk rommel wordt weggelaten.

Dat scheelt al een stuk, maar je ziet in de rechterbovenhoek nog iets dat de aandacht afleidt, evenals in de linkerbenedenhoek. Die moeten worden weggewerkt met het ‘kloon’-gereedschap. Als je het goed doet, kun je niet zien dat er gerommeld is.
Nu alleen nog de kleur en de helderheid bijstellen en je ziet dat het eindresultaat stukken beter is dan de oorspronkelijke foto. Het lijkt net een schilderij uit de middeleeuwen.

Het model is Marion, ze maakt deel uit van ’t Vaerdich Volk, een re-enactmentgroep met een focus op de late middeleeuwen en ze was zo vriendelijk om voor mij te poseren.